//
bạn đang đọc...
Bài dịch, Ngân hàng

[Thông cáo báo chí] S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’


LTS: Với điểm 1 là tốt nhất, 10 là tệ nhất, S&P đánh giá:

1. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam có nguy cơ sụp đổ cao nhất thế giới, 10/10. Hai quốc gia khác có cùng nguy cơ này là Hy lạp và Belarus;

2. Nền KT Việt Nam đang gặp nguy hiểm nhất thế giới, 10/10, do ít nhất ba lý do:

2.1. Không thể chịu đựng, đối phó nổi một cơn sốc kinh tế, tài chánh,

2.2. Nền KT bị mất cân đối nghiêm trọng vào bậc nhất

2.3. Tín dụng đang ở vào tình trạng tối nguy hiểm;

==> Đây là overtures mở đầu cho một vòng đánh SỤT TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM trong thời gian rất gần đây, có thể tính từng ngày, hoặc tuần.

Bản đánh giá của S&P đã không thể qua mắt các nhà đầu tư ngoại quốc.

Đa số họ có news subscription từ các cty như S&P, Fitch, Moody’s, vi khỏi phải tốn thời gian tự tìm tài liệu, tin tức, chỉ cần bỏ tiền ra mua subscription về tin VN, ĐNÁ, thì mỗi ngày vài lần họ nhận emails về các việc thế này.

Khỏi cần ai dạy bảo, các nhà đầu tư ngoại quốc tự biết họ phải làm gì.

CAPITAL FLIGHT là chắc chắn, trong thời gian rất gần đây. Ngoại quốc sẽ bán đổ bán tháo bỏ chạy, bỏ của chạy lấy người.

Và nên nhớ đây là đánh giá tệ nhất có thể cho CẢ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ NỀN KT VIỆT NAM, trong khi bên Hy lạp, Belarus, thì chỉ nền KT là bị đánh giá cùng hạng với VN, nhưng HỆ THỐNG NGÂN HÀNG tư nhân của 2 nước này không bị coi là NGUY HIỂM TỘT ĐỈNH như VN.

Xin nhắc lại lần nữa, cả HỆ THỐNG NGÂN HÀNG và NỀN KT VN bị S&P đánh giá là TỒI TỆ NHẤT THẾ GIỚI, không mức độ nào tệ hơn.

Ngay cả Zimbabwe, Pakistan, cộng hòa Chad, Công gô, cũng không tệ như VN.

==> HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM, NỀN KINH TẾ VIỆT NAM CHẮC CHẮN 100% SẼ SỤP ĐỔ TRONG THỜI GIAN RẤT GẦN ĐÂY.

————————————————

(Tuyên bố sau đây đã được phát hành bởi cơ quan xếp hạng)

9 tháng 11

TỔNG QUÁT

— Chúng tôi xem xét lại Đánh giá Rủi ro Hệ thống Ngân hàng Quốc gia Việt Nam sau khi công bố thay đổi phương pháp luận.

— Chúng tôi điều chỉnh Đánh giá Rủi ro Hệ thống Ngân hàng Quốc gia (BICRA) của Việt Nam từ “Nhóm 9” lên “Nhóm 10” do thay đổi phương pháp luận.

— Chúng tôi cũng điều chỉnh mức độ rủi ro kinh tế Việt Nam từ ‘9’ lên ‘10’, và đánh giá rủi ro ngành là ở mức điểm ‘8’.

HÀNH ĐỘNG CỦA BICRA

Ngày 09/11/2011, Dịch vụ Xếp hạng Tín dụng Standard & Poor’s điều chỉnh Đánh giá Mức độ Rủi ro trong Hệ thống Ngân hàng (BICRA) của Việt Nam từ ‘Nhóm 9’ lên ‘Nhóm 10’ do thay đổi phương pháp luận. Tổ chức này cũng gia tăng mức độ rủi ro của nền kinh tế từ ‘9 điểm’ lên ‘10 điểm’ và đánh giá độ rủi ro ngành ở mức ‘8 điểm’.

LÝ DO

Chúng tôi đánh giá mảng ngân hàng của Việt Nam bằng phương pháp luận BICRA mới cập nhật của chúng tôi. Các nhóm BICRA thể hiện quan điểm của chúng tôi về rủi ro của một ngân hàng hoạt động trong một quốc gia đối mặt cũng như một hệ thống ngân hàng cụ thể phải đối mặt so với mức độ rủi ro tại các hệ thống ngân hàng khác. Nhóm ‘1’ là nhóm có mức độ rủi ro thấp nhất còn Nhóm ‘10’ là nhóm có mức độ rủi ro cao nhất. Các quốc gia khác thuộc nhóm BICRA 10 là Hy Lạp và Belarus.

Mức điểm rủi ro kinh tế “10” của chúng tôi cho Việt Nam phản ánh “rủi ro nghiêm trọng” đối với sự linh hoạt của nền kinh tế, sự mất cân bằng kinh tế và rủi ro tín dụng “tối nguy hiểm” của nền kinh tế.

Việt Nam là nước có thu nhập thấp, hệ thống tài chính và khung chính sách còn đang phát triển. Những điểm yếu này càng nâng cao khả năng dễ bị tổn thương của nền kinh tế trước những cú sốc lớn. Những viễn cảnh tăng trưởng lạc quan được hỗ trợ bởi nỗ lực bền bỉ của chính phủ trong việc tái cấu trúc nền kinh tế, phần nào bù đắp những điểm yếu này.

Chúng tôi cho rằng Việt Nam có nguy cơ mất cân bằng kinh tế nghiêm trọng, thể hiện qua tăng trưởng tín dụng nhanh trong vòng vài năm qua. Tăng trưởng mạnh về giá nhà đất cũng góp phần vào mức độ rủi ro khi giá cả rớt mạnh.

Việc đánh giá “rủi ro tín dụng tối nguy hiểm” của nền kinh tế Việt Nam dựa trên mức tín dụng khu vực tư nhân cao, mức thu nhập thấp và tiêu chuẩn bảo lãnh thô sơ. Theo quan điểm của chúng tôi, hệ thống pháp luật thiếu hiệu quả có thể khiến hồi phục chậm và chậm trễ trong giải quyết tài sản kê biên.

Trong khi đó, mức điểm rủi ro ngành ‘8’ phản ánh độ rủi ro “tối nguy hiểm” đối với khung chính sách, “rủi ro nghiêm trọng” đối với động lực cạnh tranh và “rủi ro trung bình” đối với việc cấp vốn trong toàn hệ thống.

Quan điểm của chúng tôi về khung chính sách của Việt Nam là tiêu chuẩn khung chính sách của Việt Nam còn thiếu các tiêu chuẩn quốc tế và ngân hàng trung ương dễ bị tổn thương trong chính các thỏa thuận của mình. Chúng tôi không tin rằng một hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả có thể sử dụng như công cụ giám sát ưu tiên. Chúng tôi nhận thấy can thiệp chính sách thường là đối phó hơn là chủ động. Quan điểm của chúng tôi là khung chính sách càng yếu hơn do sự yếu kém trong điều hành và minh bạch. Hầu hết các ngân hàng không công bố báo cáo tài chính kịp thời, và thường không đầy đủ chi tiết.

Trong đánh giá của chúng tôi về động lực cạnh tranh, rủi ro cho các ngân hàng chỉ ở mức trung bình và chủ yếu ở tăng trưởng. Chúng tôi nhận thấy thị trường đang bão hòa tương đối dẫn đến cạnh tranh giữa các ngân hàng cả về vốn vay và tiền gửi. Chúng tôi cho rằng áp lực lãi suất biên ròng tạo sức ép tới khả năng định giá đầy đủ rủi ro của các tổ chức tài chính nhỏ và yếu. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng hệ thống ngân hàng bị méo mó do việc áp dụng thường xuyên các mệnh lệnh hành chính.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam, được hỗ trợ bởi lượng tiền gửi lõi của khách hàng ở mức ổn định, ít phụ thuộc vào các nguồn vốn bên ngoài. Tuy nhiên, có rất ít các nguồn vốn khác cho các ngân hàng sử dụng cho thấy thị trường vốn nội địa của Việt Nam rất eo hẹp và yếu. Chúng tôi tin rằng chính phủ vẫn đóng vai trò hỗ trợ trong nguồn vốn cho các ngân hàng nếu cần.

Chúng tôi đánh giá chính phủ Việt Nam “hỗ trợ cao” cho các ngân hàng trong nước. Chúng tôi đã theo dõi được sự hỗ trợ dành cho các tổ chức quan trọng trong hệ thống, bao gồm việc bơm vốn.

TIÊU CHUẨN VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

— Giả thuyết và Phương pháp luận Đánh giá Rủi ro Hệ thống Ngân hàng Quốc gia, 9 tháng Mười Một, 2011

— Standard & Poor’s BICRAs Nhấn mạnh sự Thay đổi Cân bằng trong Ngân hàng toàn cầu, 9 tháng Mười Một, 2011

— S&P’s BICRAs Dự liệu Rủi ro Ngân hàng của 86 Quốc gia, 9 tháng Mười Một, 2011

Nguồn: Reuters, TEXT-S&P: BICRA on Vietnam revised to Group ’10’ from Group ‘9’, 9/11/2011, URL: http://www.reuters.com/article/2011/11/09/idUSWLA880420111109

Dịch bởi Dự đoán kinh tế Việt Nam, 11 Tháng Mười Một 2011

Advertisements

Thảo luận

22 thoughts on “[Thông cáo báo chí] S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’

 1. S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’:Một sự “tăng trưởng”đầy kinh ngạc mà chỉ dưới sự LĐ của đảng CS và “nhà nước” của họ mới có thể “đem lại”cho NDVN.

  Posted by Đỗ Quốc Minh | 11/11/2011, 14:09
 2. Điều gì đến rồi cũng đến. Các bác chuẩn bị tương lai, hậu sự đi nhé.

  Posted by khachquaduong | 11/11/2011, 14:53
 3. Tai sao ban noi nen kinh te sup nhanh the a. Toi nghi rang chinh phu se khong de sup de dang dau. Chac chan se tim moi bien phap de kiem che su sup do chu

  Posted by pd | 11/11/2011, 16:09
  • Có biện pháp chứ bạn ơi. Năm 45, sau nạn chết đói là cuộc đi cướp kho thóc của Nhật. Nay nếu dân chết đói, thì đó là tiền đề cho một cuộc cách mạng mới. Gian dị thế, bạn hiểu không?

   Posted by TTKH | 11/11/2011, 22:28
 4. Chang le sap co su bo chay cua tat ca cac nha dau tu sao ban. Neu the thi nguoi dan se chet doi het hay sao. Hic.

  Posted by pd | 11/11/2011, 16:11
 5. Việt Nam học giỏi thiệt, được BICRA cho 10 điểm.

  Rút tiền mua vàng thôi các bạn ơi, trước khi chỉ mua được một ổ bánh mì.

  Posted by Chuyên gia KT | 11/11/2011, 17:31
 6. Sẽ chết thôi! Điều đó rõ ràng như mặt trời mọc ở hướng đông!

  Posted by phamwto | 11/11/2011, 18:23
 7. là một người dân thường tôi cũng có thể cảm nhận được sức ép từng ngày tới cuộc sống bình thường rõ mồn một, vật giá leo thang chóng mặt, trộm cắp, tệ nạn nhan nhản, đời sống ngày một khó khăn hơn, phải làm quen với việc thắt chặt chi tiêu hết sức, làm cho chất lượng cuộc sống giảm đi, tôi ko dám nghĩ xa về việc sắp tới chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều doanh nghiệp phá sản, thất nghiệp tràn lan sẽ gây ra nhiều bất ổn to lớn cho xã hội, ko biết giờ này các bác lãnh đạo nhà nước đang nghĩ gì ?

  Posted by thành trung | 11/11/2011, 19:39
  • À lảnh đạo đang lo cho con cháu vào các chức vụ vừa đè đầu dân vừa có khả năng chôm chỉa mạnh. Nhân dân thì tiếp tục lảnh đạn!

   Posted by DaoUu | 12/11/2011, 07:16
 8. Biết chắc kinh tế thị trường rồi sẽ sụp đổ nên đảng ta đã dự phòng cái đuôi gđịnh hướng xhcn.
  Bọn phản động tư bản đã thấy sự tài tình hiển nhiên của đảng quang vinh ta chưa. He he.

  E hèm. Với sự kiên định tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH, rồi đây đảng ta dân ta lại tiếp tục xây dựng nền kinh tế chính trị MacLê ưu việt thôi. Đó là tất yếu!

  Posted by tranthe | 11/11/2011, 20:37
 9. Hy Lạp nó đổ còn có anh bạn EU ra tay cứu giúp.
  Còn anh bạn Việt Nam mình đổ thì chắc là anh….. Tàu sẽ giúp đây!
  THẾ LÀ HẾT! HẾT QUAN TOÀN DÂN! LÀM LẠI TỪ ĐẦU…………..

  Posted by MACLENIN | 12/11/2011, 11:52
 10. Kinh tế có thể sụp đổ nhưng nếu CP TQ ra tay giúp đỡ thì sao. Tôi thắc mắc điều nay, mong được giải đáp.

  Posted by Filippo | 24/12/2011, 11:30
  • Trung Quốc có vấn đề kinh tế nội tại của họ nên không chắc chắn 100% họ sẽ giúp. Hơn nữa, có giúp cũng phải chọn lúc sụp hết mới ra tay cứu hoặc phải có điều kiện gì đó. Nói cho cùng, đây là việc của người Việt Nam, để Trung Quốc can thiệp thì chắc sẽ bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc mới chăng?

   Posted by ddkt | 24/12/2011, 17:32

Trackbacks/Pingbacks

 1. Pingback: Thông cáo báo chí S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘1 0’ (tệ nhất!) | ixij - 11/11/2011

 2. Pingback: Tin thứ Sáu, 11-11-2011 « BA SÀM - 11/11/2011

 3. Pingback: THÂM CUNG BÍ SỬ CỦA ĐẢNG CSVN | - 12/11/2011

 4. Pingback: Thông cáo báo chí: S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’ « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online - 12/11/2011

 5. Pingback: Lượm tin | Dahanhkhach's Blog - 12/11/2011

 6. Pingback: TEXT-S&P: BICRA on Vietnam revised to Group ’10′ from Group ’9′ – S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’ | dânlầmthan - 12/11/2011

 7. Pingback: [Thông cáo báo chí] S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’ | phamdinhtan - 12/11/2011

 8. Pingback: Thông cáo báo chí: S&P điều chỉnh đánh giá BICRA về Việt Nam từ nhóm ‘9’ lên nhóm ‘10’ « Blog Hoa Sen - 12/11/2011

Đáp lại

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mốc lịch sử

Kết kimTháng Năm 25th, 2012
Kể từ 25-05-2012, mọi giao dịch bằng vàng miếng sẽ bị coi là bất hợp pháp. Công an sẽ tịch thu hết tang vật giao dịch trái phép này.
Free Translation Widget

Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp, thông tin xin các bạn hãy gửi về hộp thư:
dudoankinhte@fastmail.fm

Disclaimer

Mọi thông tin dự đoán kinh tế của trang Dự đoán kinh tế chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với quyết định đầu tư của độc giả.

wordpress visitor counter
Advertisements
%d bloggers like this: